Who was who
Skip Navigation Links

Yuliana Saksen-Veymarskaya (Tseringen)

born 12.09.1678 - died 10.07.1707


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Karl Gustav Tseringen (27.09.1648 - 24.10.1703)
Mother 
Anna Sofiya Braunshveygskaya (29.10.1659 - 28.06.1742)
Husband 
Iogann Vilgelm Saksen-Veymarskiy, Gertsog Saksen-Eyzenahskiy (16.10.1666 - 04.01.1729), Wedding 27.02.1697
 
Children
 
 
Ioganetta Antoniya Saksonskaya (31.01.1698 - 13.04.1726)
 
 
 
 
Gustav Anton Saksen-Veymarskiy (12.08.1700 - 05.10.1700)
 
 
Sharlotta Vilgemina Saksen-Veymarskaya (27.06.1703 - 17.08.1774)
 
 
Ioganna Vilgemina Saksen-Veymarskaya (10.09.1704 - 03.01.1705)
 
 
Karl Vilgelm Saksen-Veymarskiy (09.01.1706 - 24.02.1706)
 
 
Karl Avgust Saksen-Veymarskiy (10.06.1707 - 21.02.1711)
Last change: 12/4/2012