Who was who
Skip Navigation Links

Hristian Filipp Valdekskiy, Knyaz Valdek

born 13.10.1701 - died 17.05.1728


01.01.1728
-
17.05.1728

Ancestry Tree  


Father 
Anton Ulrih Valdekskiy, Knyaz Valdek (27.11.1676 - 01.01.1728)
Mother 
Luiza Pfalts-Reynskaya (28.10.1678 - 03.05.1753)
Last change: 12/3/2012