Who was who
Skip Navigation Links

Hristian IV Pfalts-Reynskiy, Pfaltsgraf Tsveybryukenskiy

born 06.09.1722 - died 04.11.1775


24.03.1735
-
04.11.1775

Ancestry Tree  


Father 
Mother 
Karolina Nassau (12.08.1704 - 25.03.1774)
Last change: 12/4/2012