Who was who
Skip Navigation Links

Hristian II Pfalts-Reynskiy, Pfaltsgraf Tsveybryuken-Bishveylerskiy

born 22.06.1637 - died 26.04.1717


27.08.1654
-
26.04.1717

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Magdalena Ekaterina Pfalts-Reynskaya (26.04.1607 - 08.01.1648)
Wife 
, Wedding 05.09.1667
 
Children
 
 
Magdalena Klaudia Pfalts-Reynskaya (16.09.1668 - 28.11.1704)
 
 
Lyudvig Pfalts-Reynskiy (26.12.1669 - 02.04.1670)
 
 
Elizaveta Kristina Pfalts-Reynskaya (07.08.1671 - 18.10.1672)
 
 
Kristina Ekaterina Pfalts-Reynskaya (07.08.1671 - 15.05.1673)
 
 
 
 
 
 
Luiza Valdekskaya (28.10.1678 - 03.05.1753)
Last change: 12/4/2012