Who was who
Skip Navigation Links

Fridrih Avgust I Saksonskiy, Korol Saksonii

born 23.12.1750 - died 05.05.1827


17.12.1763
-
11.12.1806
11.12.1806
-
05.05.1827

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Mariya Antoniya Vittelsbahi (18.07.1724 - 23.04.1780)
Wife 
Amaliya Pfalts-Reynskaya (11.05.1752 - 15.11.1828), Wedding 29.01.1769
 
Children
 
 
Avgusta Saksonskaya (21.06.1782 - 14.03.1863)
Last change: 12/3/2012