Who was who
Skip Navigation Links

Fridrih V Tseringen, Markgraf Baden-Durlahskiy

born 06.07.1594 - died 08.09.1659


1622
-
08.09.1659

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Wife 
Barbara Vyurtembergskaya (04.12.1593 - 08.05.1627), Wedding 21.12.1616
 
Children
 
 
 
 
Yuliana Tseringen (04.11.1618 - 07.07.1623)
 
 
Sibilla Tseringen (05.02.1620 - 24.04.1679)
 
 
Karl Magnus Tseringen (27.03.1621 - 29.11.1658)
 
 
Barbara Tseringen (06.06.1622 - 13.09.1639)
 
 
Ioganna Tseringen (05.12.1623 - 1661)
 
 
Friderika Tseringen (06.04.1625 - 16.06.1645)
 
 
Kristina Tseringen (25.12.1626 - 11.07.1627)
Wife 
, Wedding 08.12.1627
 
Children
 
 
Anna Filippina Tseringen (09.09.1629 - 27.12.1629)
 
 
Eleonora Tseringen (15.11.1630 - 15.11.1630)
 
 
Gustav Adolf Tseringen (24.12.1631 - 26.12.1677)
Wife 
Mariya Elizaveta Valdekskaya (22.09.1608 - 19.02.1643), Wedding 1633
Wife 
, Wedding 13.02.1644
Wife 
, Wedding 20.05.1652
Last change: 12/3/2012