Who was who
Skip Navigation Links

Fridrih III Oldenburgskiy Datskiy, Gertsog Golshteyn-Gottorpskiy

born 22.12.1597 - died 10.08.1659


31.03.1616
-
10.08.1659

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Mother 
Avgusta Oldenburgskaya Datskaya (08.04.1580 - 05.02.1624)
Wife 
Mariya Elizaveta Saksonskaya (22.11.1610 - 24.06.1684), Wedding 21.02.1630
 
Children
 
 
Sofiya Avgusta Askanianskaya (05.12.1630 - 12.12.1680)
 
 
Magdalena Sibilla Meklenburgskaya (24.11.1631 - 22.09.1719)
 
 
Iogann Adolf Oldenburgskiy Datskiy (29.09.1632 - 19.11.1633)
 
 
Mariya Elizaveta Gessen-Darmshtadskaya (06.06.1634 - 17.06.1665)
 
 
Fridrih Oldenburgskiy Datskiy (17.07.1635 - 12.08.1654)
 
 
Gedviga Eleonora Pfalts-Reynskaya (23.10.1636 - 24.11.1715)
 
 
Adolf Avgust Oldenburgskiy Datskiy (01.10.1637 - 20.11.1637)
 
 
Iogann Georg Oldenburgskiy Datskiy (08.10.1638 - 25.01.1655)
 
 
Anna Doroteya Oldenburgskaya Datskaya (18.02.1640 - 13.05.1713)
 
 
 
 
Gustav Karl Oldenburgskiy Datskiy (16.03.1642 - 23.10.1642)
 
 
Kristina Sabina Oldenburgskaya Datskaya (11.07.1643 - 20.03.1644)
 
 
Avgust Fridrih Oldenburgskiy Datskiy (06.05.1646 - 07.10.1705)
 
 
Adolf Oldenburgskiy Datskiy (24.08.1647 - 27.12.1648)
 
 
 
 
Avgusta Mariya Tseringen (06.02.1649 - 25.04.1728)
Last change: 12/3/2012